Strona w trakcie budowy.......... J

 

Kilka informacji o wersjach oprogramowania

Ostatnia aktualizacja  plików do pobrania 8 styczeń 2006 roku 
udostępniono na WWW  oprogramowanie w wersji
V1.51.03 (DDS1-VFO)- do pobrania poniżej
z obsługa uproszczonej klawiatury

 

Jest także wersja pośrednia   2.xx 

ta wersja ma kilka udoskonaleń i inną obsługę MENU

tą wersją „zaopiekował” się Zbyszek   SP7EWL który dostosowywał ją do swoich potrzeb

ja też z tej wersji użyczyłem kilka nowości

 

UWAGA !!!

Prace nad oprogramowaniem w wersji V3.xx do
DDS2-VFO+BFO   oraz  do obsługi pełnej klawiatury
już praktycznie zakończone  ....


Osoby zainteresowane takim programem  z powitaniem
własnym znakiem proszę o kontaki emailowy   
gdyż ta wersja jest wysyłana jest wyłącznie
 na emaila  ( oczywiście za darmo)

Wersja 3.16 jest TUTAJ

 

 

Na tej stronie zamieszczane są wersje oprogramowania które nie powinny mieć błędów.
Jeżeli coś zauważycie proszę o informację  - postaram się poprawić   
J

Obecnie do pobrania są wersje   1.16  1.32  1.41  1.50  1.50.03   1,51

Najbardziej aktualna jest zawsze OSTATNIA -)))

 

1-16

 Plik oryginalny DL4JAL z niemieckim MENU dla układów AD9850 i AD9851 DDS116.BIN

 

1-32

Polska wersja 1,32 z dnia 8  lipca 2005 z dodatkowymi funkcjami
 i obsługą dodatkowych klawiszy RIT i PASMO na pinach od portu szeregowego

 

Poniżej zamieszczam  pliki BIN z oprogramowaniem do syntezy DL4JAL

 Plik SPOLSZCZONY z dodatkowymi funkcjami dla układów AD9850 i AD9851 DDS-50.BIN

 Plik SPOLSZCZONY z dodatkowymi funkcjami dla układu AD9851 z mnożeniem zegara 6x DDS-51.BIN

Wymagane przeróbki sprzętowe => trzeba dodać dwie diody
od pinów 10 i 11 do pinu 13 analogicznie jak pozostałe diody

 

1-41

Do pobrania jest oprogramowanie w wersji 1.41 z dnia 2 10 200 roku

Ta wersja posiada krok strojenia od 1Hz do 1000Hz  i LCD pokazuje z dokładnością 1Hz

Dodano także obsługę klawiszy  :      RIT  ,  SPLIT ,   <<<< PASMO  ,  PASMO >>>    

///  od tej wersji dwa dodatkowe butony z wersji 1-32 na porcie RS232 już nie  są obsługiwane

 

ale działa  NOWA  ROZSZERZONA  klawiatura zrobiona na diodach

 

tzn po staremu działają  PODSTAWOWE klawisze

1  -menu

2  .krok

3  .mem

4  ,vfo

 

 

nowe funkcje podłączone są pod klawisze 

1 2          band down

    3 4    band up

 

2 3      RIT    

1         SPLIT   

 

Można je wywołać przez równoczesne naciśnięcie dwóch klawiszy 

Albo popodłączać DODATKOWE klawisze, każdy  przez DWIE  diody GERMANOWE

( Analogicznie jak przełącznik MODE na szkicu  )

Niebawem zamieszczę prosty schemacik dla tych co jeszcze nie wiedzą jak -)

Plik dla układów AD9850 i AD9851 pracujących z zegarem 1x  V141\DDS141x1.bin  100 MHz

Plik dla układów AD9850 i AD9851 pracujących z zegarem 6x   V141\DDS141x6.bin  6x30MHz=180MHz

 

Po pobraniu plików należy wpisać do nich odpowiednią F zegara wzorca

Żeby te pliki  można było  załadować  przy pomocy  opisywanego programatora ISP do układu AT89S52

Należy je  najpierw przekonwertować programem bin2hex  i zamienić plik  BIN  na HEX


1-50

Oprogramowanie w wersji 1.50.03

dds-pliki_WWW_1_50_03.zip

(paczka z plikami -)

 

w tej wersji dodano sterowanie WSTĘGAMI  za pomocą KLAWIATURY

klawisze 1-3 naciśnięte jednocześnie zmieniają wstęgę  (MODE)

na pinach MODE pojawiają się odpowiednie stany:

 

CW             00
LSB            01
USB           10
CWn           11

Tryb CWn  to dawniej był MHz – można go wykorzystać do trybu CW z wąskim filtrem

Tryb  z pominięciem pośredniej działa poprawnie dopiero po pierwszym ruszeniu gałką – zostanie to poprawione
(do poprawienia....)

Dodatkowo wprowadzono funkcję   zapisu F z LCD  po naciśnięciu klawiszy 2-4

Stary sposób odczytywania wstęg działa normalnie jak nie będziemy używać przycisku MODE

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

program w wersji 1-51

(08-01-2006)

poprawiono obsługę klawiszy i poszerzono granice pasm ...

do pobrania  oprogramowanie w wersji  1.51.03

V1-51\DDS_15103_1x_100MHz.BIN

V1-51\DDS_15103_1x_100MHz.HEX

V1-51\DDS_15103_6x_100MHz.BIN

V1-51\DDS_15103_6x_100MHz.HEX

ta wersja obsługuje taką niepełną klawiaturę

tu w jednym pliku jest KOMPLET plików DDS  V1.51.03

 

 

UWAGA!!!

Standardowy plik BIN zawsze posiada wpisany generator
100 MHz lub 180 MHz
jeżeli nasz generator jest inny należy zmienić
F generatora wzorca za pomocą programu

DDSKONST.EXE

 prosz e pamiętać że plik DDSKONST obsługuje tylko pliki z nazwami do 8 znaków

Żeby pliki BIN  można było  załadować  przy pomocy  opisywanego programatora ISP do układu AT89S52

Należy je  najpierw przekonwertować programem bin2hex  i zamienić plik  BIN  na HEX

 


Zmiana częstotliwości generatora WZORCA wykonywana jest za pomocą pliku DDSKONS.EXE bezpośrednio w pliku BIN

Należy to wykonać w następujący sposób:

  1. umieszczamy oba pliki w tym samym katalogu
  2. uruchamiamy plik DDSKONST.EXE
  3. podajemy częstotliwość naszego generatora (np. 125000000 dla 125 MHz)
  4. podajemy nazwę pliku  np. dds-51.bin   nazwę  istniejącego pliku w którym modyfikujemy F WZORCA
  5. ZROBIONE - plik gotowy do zaprogramowania.

Polecam pobranie pliku USTAW_GEN.BAT 

Należy umieścić go razem z plikiem EXE i BIN w jednym katalogu

Zapewne ułatwi on niektórym posługiwanie się programem DDSKONST.EXE

 

 

Aby zapewnić prawidłową pracę syntezy w pliki BIN należy wpisać właściwą częstotliwość generatora WZORCOWEGO

jeżeli wpiszemy złą częstotliwość WZORCA nie grozi to żadnymi uszkodzeniami -))))

 

 


Sposób obliczenia poprawki częstotliwości:

 Przed pierwszym uruchomieniem za pomocą pliku DDSKONST ustawiamy częstotliwość w pliku BIN
na taką, jaka napisana jest na naszym generatorze kwarcowym, przykładowo 80MHz czyli 80000000

 Uruchamiamy syntezę w trybie generatora serwisowego i ustawiamy na wyjściu f = połowie używanego generatora wzorcowego
W przypadku jak nasz częstościomierz tak wysoko nie działa - zadawalamy się najwyższą możliwą

 Po wygrzaniu generatora (15 minut) mierzymy f na wyjściu generatora.
przykładowo jest zmierzone 19,999 500 MHz a powinno być 20 MHz

 Obliczamy właściwą wartość do zaprogramowania według wzoru
F_gen * F_zmierzone / F_ustawione => F_do_zaprogramowania
80 000 000 * 19 999 500 / 20 000 000 = > 79 998 000

 Za pomocą pliku DDSKONST wpisujemy nową wartość częstotliwości generatora do pliku BIN

 Programujemy układ scalony ponownie

 Kontrolujemy wyniki naszej pracy J

 

Praktycznie generatory używane w tych konstrukcjach  maja bardzo mały błąd,
ja do tej pory miałem szczęście do generatorów gdzie błąd dla 40 MHz miałem rzędu 250 Hz

 


 Dla pracy z mnożeniem generatora wzorca 6x wpisujemy wartość pomnożoną

 

np. gen = 25 MHz wpisujemy 150 MHz czyli 150000000

 


wersja programu 2,xx

W tym miejscu jest TESTOWA wersja oprogramowania w wersji 2.xx
Wpisywanie F wzorca z Menu  i inne funkcje (w przygotowaniu
)

Oprogramowanie NIESTETY nie będzie jednak już rozwijane w tym kierunku

                                                      Obecnie dostępna jest wersja   V3.xx  - ale równocześnie trwają prace  nad

POWSTANIE CAŁKIEM NOWE OPROGRAMOWANIE SYNTEZY

 Które będzie działało na płytce PCB DL4JAL - ale będzie miało dużo nowych funkcji -)))

 

 Wszelkie pytania i sugestie kierować na email....

email: [email protected]

bardziej zaawansowane sprawy z programowania procesorów   - pytania wprost do :  [email protected]

 albo do księgi gości - jeżeli ją w końcu uruchomię J

   >>> HOME <<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla  cierpliwych i dociekliwych w tym miejscu można pobrać  KOMPLETNĄ paczkę

Małego majsterkowicza ASM

Czyli wszystkie kody źródłowe wraz z kompilatorem

..\ASM\PACZKA_DZIWACZKA_ASM_1-51-03.zip

Plik ASM jest mocno pocięty na pliki INC – dla łatwiejszego grzebania

a wszystko odpala się jednym BATem

Polecam edytor ..\ASM\JFE_edytor.zip

Więcej informacji na maila do SWJta  albo  Balinusa