w trakcie budowy  :-)

 

 

Klawiatura do syntezy DDS  SP2SWJ & Balinus1 na bazie syntezy DL4JAL

 

 

UWAGA !!!  Opisana poniżej PEŁNA klawiatura i jej wszystkie funkcje działają z oprogramowaniem V3.14 które  jest   TUTAJ

 

Nowe oprogramowanie VFO można wgrać także

do starych płytek PCB DL4JAL - jest w pełni kompatybilne !!!

 

Jeżeli nie mamy płytki DDS2  albo pełnej klawiatury - nie szkodzi - oprogramowanie działa normalnie

- a dodatkowy „sprzęt” możemy dołożyć w dowolnym momencie

 

 

Dostępne na WWW stare  oprogramowanie obsługuje tylko  uproszczoną klawiaturę

 

Na tej stronie opisane są trzy  ważne sprawy:

·      Budowa klawiatury

·      Funkcje klawiszy

·       Obsługa klawiatury

 

 

 

 

do pobrania rysunek >>>   WORD          PDF

 

Oprogramowanie do klawiatury jest tak skonstruowane, że do podstawowej obsługi SYNTEZY wystarczą  cztery podstawowe klawisze z górnego rzędu umieszczone najlepiej bezpośrednio pod LCD

 

Do wszystkich najważniejszych funkcji można dotrzeć za pomocą  CZTERECH podstawowych klawiszy i impulsatora.

 

Chcąc wykonać pełną klawiaturę z opisem funkcji można ją wydrukować i następnie zalaminować  DWUSTRONNIE a potem

zamocować nad MIKROPRZYCISKAMI,  wymiary klawiatury są dopasowane do mikroprzycisków  12x12 mm ( zdjęcia poniżej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy obsługi PEŁNEJ KLAWIATURY  opisane są na końcu dokumentu

 

 

Przykładowy sposób wykonania klawiatury  z mikroprzycisków   12x12mm

 

nad tymi klawiszkami  montujemy wprost naszą laminowana klawiaturę, należy kupić raczej markowe przyciski - a to jest koszt nawet około 1PLN/szt

Mikroprzycisk TM118A 12mm 

Ten typ możemy zamontować pod płyta czołową, przyciski wypuścić przez otwory a front z laminowanego papieru  przykleić na PIANKĘ  dwustronnie klejącą

 Mikroprzycisk TM118D 12x12mm

 

      

 

Klawiatura na zdjęciu została wykonana przeze mnie na podstawie opisu znalezionego w LCEL

http://www.lcel.com.pl/strona.php?p=59

Jest to moja pierwsza testowa klawiaturka wykonana  na płytce uniwersalnej  ;-)

 


 

 

UWAGA :

obecnie oprogramowane są  klawisze zaznaczone żółtym kolorem

Oprogramowanie w tej wersji na razie  tylko na EMAILA

trwają testy i prace wykończeniowe

Tabela z opisem funkcji dla wersji  3.xx

ze względu na brak pamięci w procesorze w wersji  3.xx usunięto funkcję WOBULOSKOPU (niestety)

ale dzięki ISP i złączu ISP  w razie potrzeby można w 2 minuty wgrać starszy program z wobuloskopem

 

 

Funkcje klawiszy

 

 

 Funkcja VFO

główne
funkcje 1 rzędu

Funkcja BAND

 

funkcje 2 rzędu

Funkcje

FREQ

funkcje 3 rzedu

Funkcja GENERATOR

funkcje 1 rzędu

 

kod BIN

diody

ilość

MASA

do:

MENU

1,8 MHz

1

--

 

0 1 1 1

0

1 - - -

STEP

3,5 MHz

2

STEP

 

1 0 1 1

0

- 2 - -

MEMORY

7 MHz

3

MEMORY

 

1 1 0 1

0

- - 3 -

VFO

50 MHz

 FREQ > A

VFO

 

1 1 1 0

0

- - - 4

LSB

10,1 MHz

4

 

 

1 0 1 0

2

- 2 - 4

USB

14 MHz

5

 

 

0 0 0 1

3

1 2 3 -

CW / CWn

18 MHz

6

 

 

0 0 1 0

3

1 2 - 4

FSK

144 MHz

FREQ > B

 

 

0 1 0 0

3

1 - 3 4

Band DOWN

21 MHz

7

VFOB > DDS2

 

0 0 1 1

2

1 2 - -

CROSS

24 MHz

8

DDS2 OFF

 

0 1 0 1

2

1 - 3 -

Band UP

28 MHz

9

VFOA > DDS2

 

1 1 0 0

2

- - 3 4

PTT HOLD

GENERATOR

Escape

 

 

1 0 0 0

3

- 2 3 4

RIT

Escape

Escape

 

 

1 0 0 1

2

- 2 3 -

BAND  >>>>

FREQ WRITE >>>

0

BAND (freq)  >>>>

 

0 0 0 0

4

1 2 3 4

SPLIT

Escape

Escape

 

 

0 1 1 0

2

1 - - 4

Żaden nie naciśnięty

Żaden nie naciśnięty

 

Żaden nie naciśnięty

 

1 1 1 1

-

- - - -

 

 

Schemat klawiatury  - diodowy koder BCD   1 z 15  >>  BCD

(już go poprawiłem)

 


 

Docelowo rozważam użyć takich sprytnych klawiszy :

 

Mikroprzycisk TM118B A07   Mikroprzycisk TM118 klawisz CZARNY

 

 

Te klawisze pozwalają na włożenie karteczek z opisami

 

http://www.piekarz.pl/index.php?page=oferta&artykul=9904

http://www.piekarz.pl/index.php?page=oferta&artykul=13330

 

Albo pozostanę przy klawiaturze "foliowej"

 

========================================

 

Przykładowe PCB do wykonania klawiaturki

 

  

 Od strony elementów  -------------------------------------------------Od strony druku (kliknij żeby zobaczyć większy)

 

Stara klawiatura była na pająku


a poniżej ...

 

BUDOWA KLAWIATURY

 

Pierwsze wykonanie porządnego PCB do klawiatury

laminat o grubości  1,5 mm  ma dodatkowo ekran od strony klawiszy

tak żeby nie było "dziury elektrycznej" w obudowie RADIA  -)

 

 

 

(kliknij żeby zobaczyć większy)

Działa  bardzo dobrze...

 

Wymiary rysunku na wydruku i układ klawiszy zrobiony jest właśnie pod te duże klawisze.

 

Czy będą te płytki ????   pytać Krzysztofa    [email protected]

 

 

Obecne wykonanie klawiatury pozwala na zapięcie klawiatury „na sandwicha” bezpośrednio na płytkę DDS 

podobnie  jak montowany jest LCD - wystarczy tylko odpowiednio zamontować PINY

Takie wykonanie wymaga innej wersji oprogramowania niż klawiatura podłączona na przewodach

 

 

Na zdjęciu poniżej jak normalnie podłączyć klawiaturę  za pomocą  ekranowanego przewodu

 

 

 

======================================================

 

 

Kilka słów o obsłudze klawiatury:

 

Opcje wykonania klawiatury:

 

1.     Do obsługi syntezy NIEZBĘDNE są 4 podstawowe klawisze z samej góry rysunku.

2.     Możemy zamontować dowolne wybrane dodatkowe klawisze -  (ale  bez klawisza BAND/FREQ)

3.     Montujemy wszystkie 15 klawiszy - jak na zdjęciu powyżej -  16 klawisz  podłączamy wg naszego uznaniu do TRX

 

Dodatkowa informacja :  można montować dowolną ilość równoległych klawiszy . np: dodatkowy RIT lub  Split można zamontować obok gałki strojenia,  Czyli w naszym ulubionym miejscu -))

 

Należy pamiętać o podłączeniu KLAWIATURY  ekranowanym przewodem 4 żyły + ekran - a na tył klawiatury zamontować dodatkową płytkę z laminatu (ekran)

 

 

 

A teraz kilka słów o samej klawiaturze - obsłudze...

 

KLAWISZE PODSTAWOWE

 

Klawisze POWINNY być zamontowane pod LCD  w  kolejności jak poniżej:

 

DDS Rafała SP3RAF

 

MENU

ustawienia

 

 

STEP

krok strojenia

 

MEMORY

pamięci

 

VFO

zmiana VFO

 

Wynika to z obsługi MENU gdzie funkcje klawiszy są objaśniane kontekstowo na ekranie LCD.

UWAGA !!!  Do obsługi syntezy niezbędne jest zamontowanie IMPULSATORA

 

 

Cztery podstawowe klawisze wystrczają do obsługi praktycznie całej syntezy, klawisze uruchamiają  funkcję zawsze przez PUSZCZENIE KLAWISZA.   Naciśnięciu klawisza towarzyszy pokazanie odpowiedniej informacji na LCD.

W starszej wersji oprogramowania komunikaty na ekranie były CAŁOEKRANOWE,  natomiast  w nowej wersji oprogramowania komunikaty wyświetlane są tylko w prawym górnym rogu.

Po wciśnięciu KLAWISZA i jego trzymaniu możliwy jest wybór innej funkcji niż opisana na LCD  - przez obrót impulsatorem i puszczenie  wciśniętego klawisza.

 

Aktywacja funkcji następuje  zawsze w momencie PUSZCZENIA KLAWISZA ! ! !

 

 

MENU

Po włączeniu syntezy klawisz zawsze ustawiony jest na domyślną funkcję  EXIT, Jeżeli wybierzemy inną  funkcję  np.  ustawianie pośredniej  CW  to klawisz pamięta ostatnio używana funkcję. Zmianę wyboru funkcji robimy przez PRZYTRZYMANIE klawisza i kręcenie impulsatorem. Dostępne funkcje to:

·       IF CW - ustawianie częstotliwości pośredniej dla trybu CW

w przypadku gdy mamy podłączoną płytkę PCB z DDS2 - ta częstotliwość generowana jest przez DDS2. W dowolnym momencie możemy skorygować tą częstotliwość, Po wywołaniu funkcji kręcąc gałką impulsatora możemy korygować BFO - efekty regulacji BFO zauważalne są dopiero po zatwierdzeniu nowych nastaw.

Druga linijka ekrany wygląda - 09000000Hz vxtT

Cztery przyciski pod LCD  pełnią następujące funkcje:

    v - MENU         - ZATWIERDŹ wprowadzoną wartość

x - STEP  - ANULUJ korektę nastaw

    t -  MEM   - turbo x 100 Hz - przytrzymywanie podczas kręcenia gałką

T - VFO   - turbo x 10000 Hz - przytrzymywanie podczas kręcenia gałką

           BAND/FREQ    - bezpośrednie wpisywanie częstotliwości z klawiatury

 

·       IF LSB - ustawianie częstotliwości pośredniej dla trybu LSB  - obsługa  jak wyżej

·       IF USB - ustawianie częstotliwości pośredniej dla trybu LSB  - obsługa  jak wyżej

·       IF MODE  - ustawianie trybu dodawania  lub odejmowania VFO i pośredniej

po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawia się ciąg  zer i jedynek.

1111 1111 1  - 9 symboli każdy kolejny oznacza następne pasmo - jako ściąga można zobaczyć numerki na klawiaturze -)

1” oznacza DODAWANIE      czyli   Fout = Flcd + Fbfo

0” oznacza ODEJMOWANIE czyli   Fout = Flcd - Fbfo

niestety ta synteza w tej wersji oprogramowania  nie pozwala   jeszcze  na tryb pracy z „odwrotnym strojeniem”  czyli   Fout = Fbfo - Flcd

·       Lock Time - czas po którym od momenty zwolnienia PTT zostanie odblokowana klawiatura i

impulsator, W trybie pracy CW i podczas załączonego nadawania impulsator pełni funkcję regulacji szybkości działania klucza elektronicznego CW.  Czas jest regulowany od 10 ms  do 2550 ms i musi być ustawiony większy niż PTT Hold.

·       PTT Hold - czas po którym zostanie zwolnione PTT  od momentu „puszczeniu mikrofonu”

Czas jest regulowany od 10 ms  do 2550 ms i musi być ustawiony mniejszy niż Lock Time.

·       Key Speed - szybkość pracy klucza elektronicznego,

·       CW Key  Electron  /  Normal

·       Key Memory - pamięć kropki klucza elektronicznego (wyprzedzenia ??) -

jeżeli ktoś potrafi to dobrze wytłumaczyć - czekam na podpowiedzi

·       TX CW =0    /   TX CW +-  - W trybie CW możliwa jest praca z pominięciem pośredniej w trybie

nadawania. W tym trybie możliwa jest praca BK z podsłuchem odbiornikiem odbieranej częstotliwości pomiędzy naszymi kropkami i kreskami. Oczywiście wymaga to specjalnie skonstruowanej radiostacji - np dobre przełączniki diodowe które zapewnią odpowiednio szubki czas przełączania  pomiędzy trybami TX RX

·       Band WARC  /  Band Wide - WARC - tylko pasma amatorskie -  WIDE - praca poza

pasmami amatorskimi - i włączona funkcja automatycznej zmiany pasma podczas wpisywania F z klawiatury

·       FSK - włączenie/ wyłączenie trybu nadawania FSK - w tym trybie wejścia klucza pełnią

funkcje kluczowania - kropka-PTT      kreska-„symbol”, Proste podłączenie  tych wejści przez dwa transoptory do komputera pozwoli nam na nadawanie w trybie FSK. Jeżlei mamy włączony tryb FSK klawisz   VFO  przełącza nas do trybu  FRS

·       BAND OUT  / BAND IN - włączenie/ wyłączenie blokady przestrajania poza pasma amatorskie

·       EXIT

 

tu będzie więcej opisu ....

 

 

STEP

Do wybory mamy kroki strojenia od 1Hz do 100Hz, przy czym dostępna jest funkcja TURBO  przełączająca  w tryb szybkiego strojenia  10x. Jednokrotne naciśnięcie przycisku przełącza zawsze pomiędzy   trybem  1x  i 10x.  Zmianę kroku robimy przez PRZYTRZYMANIE klawisza i kręcenie impulsatorem. Dostępne kroki to  1 2 5 10 20 50 100Hz

 

MEMORY

Pod tym klawiszem jest funkcja  zapisu  obu VFO do pamięci, do dyspozycji mamy po 10 pamięci na każde pasmo.  ZAPIS - krótkie naciśnięcie klawisza, na LCD pokazuje się Mxx (xx-numer zapisywanej komórki). ODCZYT - pamięci robimy przez PRZYTRZYMANIE klawisza i kręcenie impulsatorem.

wtedy możemy odczytać dowolną pamięć  lub zrezygnować wybierając funkcję Esc.

KASOWANIE CAŁEJ PAMIĘCI EEPROM - podczas włączania syntezy należy trzymać przycisk MEMORY - wszystkie ustawienia syntezy zostaną ZRESETOWANE   do wartości domyślnych (pośrednia 9 MHz).

 

VFO

Po włączeniu syntezy klawisz zawsze ustawiony jest na domyślną funkcję  A/B , Jeżeli wybierzemy inną  funkcję  np  SPLIT  to klawisz pamięta ostatnio używana funkcję.

Zmianę wyboru funkcji robimy przez PRZYTRZYMANIE klawisza i kręcenie impulsatorem. Dostępne funkcje to:

·       A/B 

·       A=B 

·       Split

·       RIT

·       TX Hold - załączenia i podtrzymanie nadawania - jednocześnie na wyjściu monitora generowany jest TON - można go podać na wejście mikrofonowe przez  jakiś przełącznik/potencjometr  i nie trzeba będzie gwizdać w mikrofon -)

·       xxx - tu będzie dodana jakaś funkcjia.....

 

Synteza zawsze pamięta ostatnio używaną funkcję.

 

UWAGA !!!  dla każdego VFO A czy B oddzielnie ustawiana jest wstęga. Po włączeniu zasilania  domyślnie na VFO A jest CW   a na VFO B jest  CWn (narrow - wąskie)

 

WAŻNA INFORMACJA:  każde z VFO  ( A i B)    ma oddzielnie ustawianą wstęgę !!

 

KLAWISZE FUNKCYJNE

- bezpośredni wybór funkcji -

 

 Wszystkie klawisze  pełnia podstawowe funkcje opisane kolorem czarnym, w zależności od funkcji można ja włączyć  lub przełączyć

 

LSB

4

Przełączenie na wstęgę LSB

USB

5

Przełączenie na wstęgę uSB

CW / CWn

6

Przełączanie  pomiędzy tryben CW  i CWn

FSK

 

Przełączenie do trybu FSK 

Ten klawisz blokuje działanie klawiszy LSB USB CW

Ponowne naciśnięcie FSK  wyłącza funkcję

W tym trybie klawisz VFO przełacza pomiędzy trybem FSK a FSR (reverse)

W trybie FSK synteza ustawia tryb CW (wybór częstotliwości pośredniej i sterowanie wyborem filtra IF)

Band DOWN

7

Poprzednie pasmo

CROSS

8

 CrossBand 

Po włączeniu tej funkcji do obu VFO  A i B można wpisać częstotliwości z dwóch dowolnych pasm

Przy zmianie  VFO automatycznie zmienia się PASMO

UWAGA !!!  dla każdego VFO A czy B oddzielnie ustawiana jest wstęga.

Band UP

9

Następne Pasmo

PTT HOLD

 

Przytrzymanie nadawania - kolejne naciśnięcie zwalnia PTT

RIT

 

Rit

Naciśnięcie tego klawisza zrównuje nieaktywne VFO do VFO aktywnego, Gałka strojenia przestrajamy częstotliwość odbiorczą.

BAND

0

BAND - klawisz funkcyjny

Włączenie trybu szybkiego wyboru pasma, po wciśnięciu tego przycisku można szybko wybrać  dowolne PASMO  albo zrezygnować,

testowo dozwolony jest wybór trybu GENERATORA 

 

SPLIT

 

Split

Umożliwia pracę na dwóch dowolnie wybranych częstotliwościach albo  pasmach.

Można przykładowo odbierać na 3,6 MHz LSB   a nadawać na 14,2 MHz USB.

UWAGA !!!  dla każdego VFO A czy B oddzielnie ustawiana jest wstęga.

 

 

 

Przycisk funkcyjny BAND / FREQ

 

Ten przycisk pełni kilka funkcji i wymaga szczególnego omówienia.

 

 

PIERWSZE NACIŚNIĘCIE -  Umożliwia szybki wybór dowolnego pasma

Po pierwszym naciśnięciu działają niebieskie funkcje na klawiaturze.

W dowolnym momencie możemy przerwać wybór  klawiszem nie przypisanym do żadnego pasma

albo nacisnąć jeszcze raz klawisz  BAND/FREQ żeby wywołać jego druga funkcję.

 

 

 

 

DRUGIE  NACIŚNIĘCIE -  Umożliwia szybki wybór dowolnej częstotliwości

Po drugim naciśnięciu działają czerwone funkcje na klawiaturze.

Każde następne naciśnięcie  odczytywane jest jako wciśnięcie klawisza  numerycznego "0".

Wpisywanie częstotliwości można zakończyć w dowolnym momencie wysyłając wpis do VFO-A lub VFO-B, częstotliwość do kończ uzupełniana jest ZERAMI.

Jeżeli wpiszemy częstotliwość do samego końca to nasz wpis automatycznie zapisywane  jest w aktywnym VFO.

W dowolnym momencie możemy przerwać wpis klawiszem ESC

Jeżeli mamy włączoną funkcję  WARC - czyli pasma amatorskie -  jeżeli dwie pierwsze cyfry częstotliwości ( MHz) są  zgodne z pasmem amatorskim - nasza synteza automatycznie przełącza się na to pasmo

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

Podczas obsługi klawisza BAND/FREQ zablokowane jest przestrajanie radia i tryb nadawania

 

Podczas NADAWANIA zablokowane jest przestrajanie radia i obsługa klawiatury, a w trybie CW gałką strojenia można zmieniać szybkość klucza elektronowego.

 

 

 

 

.......to na razie tyle ..... 

 

(4 maja 2006)

 

 

http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/INDEX.htm

 

http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS2_VFO_BFO/DDS2_VFO_BFO.htm