Testowane wersje oprogramowania  .......... J

 

UWAGA!!!

Jest już wersja oprogramowania którą można nazwać V2.xx

Tradycyjnie WIELKIE ci dzięki balinus1 za pomoc  J

 

DDS208.BIN 

F wzorca ustawiane z MENU
poprawiona funkcja modemu FSK

DDS209.BIN

z funkcją DUAL_MENU – Menu konfigurowania dostępne tylko jako funkcja PowerON – podczas włączania trzeba trzymać klawisz MENU. Podczas normalnej pracy opcje menu konfiguracji są zablokowane

dds240.bin

Kolejna wersja testowa

Posiada sterowanie WSTĘGAMI

Obsługa DODATKOWEJ klawiatury na stronie   z OPROGRAMOWANIEM

Nowe oprogramowanie pozwala na wpisanie częstotliwości
WZORCA CZĘSTOTOLIWOŚCI bezpośrednio z MENU

 

Konfiguracja  Generatora CLKIN

W tym menu jest 10 cyfr,          pierwsza to tryb            9 pozostałych to f generatora wzorca

 

Wiersz pierwszy, znak pierwszy jest to wybór trybu pracy:

0 : Ustaw wzorzec na 30MHz  mnożnik 1x

1 : Ustaw wzorzec z MENU   mnożnik 1x

3: Ustaw wzorzec na 180MHz  mnożnik 6x

6 : Ustaw wzorzec z MENU   mnożnik 6x

 

pozostałych 9 cyfr to częstotliwość WZORCA.

Przykładowe ustawienia w MENU

125 MHz         125 000 000           

24 MHz           024 000 000           

24 MHz x6      144 000 000           

30 MHz x6      180 000 000           

100 MHz         100 000 000           

100,001 MHz  100 001 000           

 30 MHz          0  xxxxxxxxxx          

180 MHz         3  xxxxxxxxxx          

W ostatnich przypadkach nie ma znaczenia ustawienie F gdyż odczytywane jest z procesora ( z pliku BIN)

 

 

 

 

Dodatkowo naniesiono pewne poprawki – jak ktoś je zauważy – będzie sympatycznie -)

 

To jest późna wersja testowa – działająca

Jak ktoś by testował i zauważył jakieś problemy  – proszę o info


Sposób obliczenia poprawki częstotliwości:

 

 Po wygrzaniu generatora (15 minut) mierzymy f na wyjściu generatora.
przykładowo jest zmierzone 19,999 500 MHz a powinno być 20 MHz

 Obliczamy właściwą wartość do zaprogramowania według wzoru
F_gen * F_zmierzone / F_ustawione => F_do_zaprogramowania
80 000 000 * 19 999 500 / 20 000 000 = > 79 998 000

 Za pomocą nowej pozycji MENU  wpisujemy nową częstotliwość generatora WZORCA  i GOTOWE -)

 

 

Jeżeli oprogramowanie nie wykryje kości EEPROM  będzie pracowało w trybie JEDEN 

 

Uwaga:  częstotliwość WZORCA  zapisaną w pliku BIN można  edytować

dowolnym edytorem binarnym na samym końcu  pliku BIN

Znajdują się tam dwie definicje  dla trybu JEDEN i TRZY

 


 Dla pracy z mnożeniem generatora wzorca 6x wpisujemy wartość pomnożoną

 np. gen = 25 MHz wpisujemy 150 MHz czyli 150000000

 


Niebawem nowe FUNKCJE   które będą wymagały w końcu napisania
 porządnej instrukcji do
DL4JAL by sp2swj&balinus1 

 

 

 Wszelkie pytania i sugestie kierować na email....

email: [email protected]

bardziej zaawansowane sprawy z ASeMblera  - pytania do :  [email protected]

 albo do księgi gości - jeżeli ją w końcu uruchomię J

   >>> HOME <<<