MAX6 - Kalibracja

 

 

MAX6 jest kompatybilny z kilkoma programami – jednak każdy z nich wymaga jednak innej kalibracji.

 

( obrazki poniżej uzyskano za pomocą schowka windows  i przycisku ALT+PrtScr)

 

1.   Tryb pracy samodzielny - LCD

 

W tym trybie pracy  VNA nie wymaga żadnej kalibracji. Wszelkie dane zostały zapisane w urządzeniu. Kalibracja trybu VNA jest zrobiona co 1 MHz.

 

Kalibracja sondy wcz jest zrobiona dla 50 MHz dla sygnału o poziomie 0dBm  i -50 dBm.

 

 

2.   Program  miniVNA versja 230

 

 

Ten program można używać z MAX6 do wszystkich pomiarów z wyjątkiem zakładki TRANSMISSION !!!

 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu należy oczywiście najpierw ustawić odpowiedni port komunikacyjny z analizatorem COM.

 

Zanim uruchomimy program należy podłączyć MAX6 do komputera

 

Używamy do tego celu  MENU > Configure

 

 

 

 

Funkcja Autodetect działa poprawnie – wyszukuje na którym porcie COM jest nasz MAX6

ale raz mi się zdarzyło,  że jeden komputer podczas skanowania portów COM zresetował się J

Pokazał się BLUESCREN komputer uruchomił się ponownie.

Dlatego zalecam przed użyciem tej funkcji zamknąć wszelkie zbędne aplikacje i zapisać wszystkie prace.

 

 

 

Po sprawdzeniu że komunikacja z VNA MAX6 działa poprawnie możemy przystąpić do kalibracji

 

 

Kalibracja jest bardzo prosta – wybieramy  MENU > Reflection

 

 

 

Pojawia się OKNO z napisem CALIBRATE

 

 

Nic nie podłączamy do portów MAX6   i klikamy CALIBRATE

 

Po około 20 sekundach program zapisze w pliku konfiguracji 1000 punktów kalibracyjnych.

Kalibrację robimy tylko raz i jest ważna tylko dla naszego egzemplarza analizatora MAX6.

 

W dowolnym momencie można kalibracje wykonać ponownie.

 

 

Program jest gotowy do pracy J

 

 

 

Teraz możemy mierzyć nasze anteny  J

 

 

 

Nowsza wersja programu ma troszkę inny wygląd – podziałka w osi X

 

 

 

 

3.   Program PA7N

 

To jest chyba najprostszy program do MAX6. Jego zaleta jest brak konieczności instalowania J

Uruchamiamy i działa, ale oczywiście najpierw do komputera podłączamy MAX6.

 

Po uruchomieniu wybieramy z listy nasz port COM na którym jest MAX6

 

 

 

W polo R.L.Cal wpisujemy wartość ZERO

Wybieramy zakres pracy miernika – przykładowo 1MHz   30 MHz

Klikamy na przycisk START

Nie podłączamy nic do portów MAX

 

Prawym i lewym przyciskiem myszy stawiamy markery na częstotliwościach na których będziemy mierzyć anteny

 

Z tabeli pomiarowej poniżej odczytujemy parametr RL  ( ~~3.6)

 

 

Zatrzymujemy program  STOP i tą wartość ale z przeciwnym znakiem wpisujemy do pola R.L.Cal

 

 

Uruchamiamy program START - program jest gotowy do pomiarów.

 

 

 

Niestety ten prosty program po każdym uruchomieniu wymaga ręcznego wpisania parametru RL Cal

 

 

 

 

4.   Program VNA 3.06

 

Ten program można używać z MAX6 do wszystkich pomiarów z wyjątkiem zakładki FILTER !!!

 

 

Ten program wymaga ręcznej edycji pliku  ANALYZ.INI gdzie przechowuje parametry konfiguracyjne

 

Musimy ustawić cztery ważne parametry

 

Ustawienie numeru portu COM  

RS_address=6

 

Ustawienie parametru kalibracyjnego – Znajomość tego parametru jest taka sama jak dla poprzedniego programu

RL_OFFSET_vna=-3.6

 

 

Dwa ostatnie parametry odczytujemy z LCD analizatora, podczas włączani trzymamy przycisk POWER.

 

Parametr kalibracyjny dla wobuloskopu (w połowie pliku  INI)

OFFSET_SVNA = 0.2

 

Parametr kalibracyjny dla wobuloskopu (na samym końcu pliku  INI)

Adc_rssres=0.142249

 

Każdorazowa zmiana parametrów w pliku INI – wymaga restartu programu.

 

 

Program VNA 3.0.6 do poprawnej pracy wymaga ustawienia punktu dziesiętnego jako KROPKA

 

 

 

Po wpisaniu tych parametrów do pliku  INI – program jest gotowy do pracy

 

 

 

 

W zakładce SVNA widać dodatkowy czarny wykres – to jest sonda Wobuloskopu

 

Z użyciem tej funkcji można mierzyć filtry

 

 

 

 

 

5.   Program Zplot

 

 

Zplot do poprawnego działania wymaga wcześniejszego zainstalowania programu miniVNA230

 

Ten program można używać z MAX6 do wszystkich pomiarów z wyjątkiem zakładki FILTER !!!

 

 

 

Po uruchomieniu  należy potwierdzić okno.

 

Program ZPLOT zawiera makra które nie zawierają żadnych wirusów

 

 

 

 

Po uruchomieniu  klikamy na przycisk SETUP

 

 

Wpisujemy zakres częstotliwości  do skanowania a następnie AUTOSET

 

 

 

Wpisujemy częstotliwość na której dokonamy kalibracji

 

Zapinamy terminator ZWARCIE  i klikamy OK.

 

Jeżeli nie mamy terminatora – możemy  zostawić otwarty port

Nie zrobi to jakiejś dużej różnicy w pomiarach

 

 

 

Potwierdzamy  OK

 

 

 

I możemy robić pomiary

 

 

 

Zplot posiada największe możliwości wizualizacji pomiarów i także ich nakładania na jeden wykres

 

 

 

 

 

Zplot posiada tez opcje  DRUKOWANIA pomiarów

 

 

 

 

cdn….